Generelle regler

Camping
Det er ikke tillatt å benytte eget campingutstyr som telt, lavvo, campingvogn, campingbil eller lignende, til overnatting eller opphold på Soldatnes laksevald.

Søppelhåndtering
Alle er ansvarlig for å rydde opp etter seg, og ta med seg all søppel og tomgods.

Åpen ild
Vær veldig forsiktig ved bruk av åpen ild under bålbrenning, og ved bruk av grill, gass- eller parafinbrennere o.l. Det er kun tillatt å benytte allerede eksisterende bålplasser.

Natur
Det er ikke tillatt å felle friske trær eller busker, det er heller ikke tillatt å kutte never eller bark fra trærne.

Husdyr
Det er ikke tillatt å ha med seg husdyr under oppholdet på Soldatnes laksevald.

Antall stenger
Soldatnes laksevald kan fiskes med inntil 4 stenger, uavhengig av antall personer som besøker laksevaldet.

Fang og slipp
For å sikre at flest mulig fisk som blir gjenutsatt overlever, er det viktig at fiskeren følger disse enkle reglene:

  • Ikke løft eller bær fisken bort fra vannet.
  • Ikke bruk lang tid.
  • Bruk helst krokløsertang.

 

Soldatnes laksevald i Lakselva

 

Soldatnes laksevald i Lakselva

 

Soldatnes laksevald i Lakselva

 

Soldatnes laksevald i Lakselva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter